Mad Designer at work in the dark

Edhe paaak edhe shkum ;)

Boll shumë e kemi zgjatë, e di!